Afspraak maken

online afsprakensysteem

Maak je afspraak online of telefonisch.

Contacteer ons

Bel 014 67 06 61

Elke werkdag van 7.30u tot 18.00u.
Koeistraat 59, 2370 Arendonk

Dringende medische hulp

www.wachtpost.be

Medische hulp tijdens het weekend en feestdagen.

Medisch noodnummer

Bel 112

Enkel bij een levensbedreigende situatie

Indien geen afspraak onlin meer beschikbaar: bel naar onze secretaresse. Niet alles staat online open. 


Onze praktijk kan jammer genoeg geen extra patiënten meer aannemen. Dit om ons huidige patiëntenbestand de nodige kwaliteit te kunnen geven.


Raadpleging

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten.

Het werken in de consultatieruimte zelf geeft voor de huisarts het meeste voordeel: het dossier is bij de hand, er is meer materiaal ter beschikking en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden.

Huisbezoek

Huisbezoeken worden beperkt tot omstandigheden waarin u echt niet zelf naar de arts kan komen.

In de praktijkruimte kunnen we betere zorgen verlenen door beschikbaarheid van noodzakelijk medisch materiaal.

Spoedgeval

Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na een telefonische melding.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!


Een afspraak maken


Via de website

Geef steeds de naam en voornaam van diegene waarvoor u een afspraak maakt. Komt u met meerdere personen, dan maakt u meerdere afspraken.

Per afspraak worden 15 minuten voorzien. Denkt u meer tijd nodig te hebben, laat dit dan gerust vooraf weten.

Kom steeds tijdig naar uw afspraak, anders laat u iedereen die volgt wachten.

Bent u verhinderd, laat het ons dan ook weten. Iemand anders kan uw plaats innemen.

Maak nu online een afspraak

 

Telefonisch

U kan ook telefonisch een afspraak maken via het nummer 014/67 06 61, dit liefst tijdens de openingsuren van ons secretariaat: tussen 7.30 u en 18.00 u.

bel ons via 014/67 06 61

Huisbezoek aanvragen

Behalve in dringende gevallen dienen huisbezoeken aangevraagd te worden voor 12 uur ’s middags.

Vermeld bij uw aanvraag duidelijk naam,voornaam en adres van de patiënt en tevens de aard van de klachten.

U kan telefoneren op het nummer 014/67 06 61, dit liefst tijdens de openingsuren van ons secretariaat: tussen 7.30 u en 18.00 u.

De geldende tarieven zijn conform de riziv-normen.


Wachtdienst

Huisartsenwachtpost Regio Turnhout

Van vrijdagavond 18.00 u tot maandagmorgen 8.00 u (op feestdagen van 18.00 u de avond voor de feestdag tot de ochtend na de feestdag 8.00 u) kan u voor dringende zaken terecht bij de Huisartsenwachtpost Regio Turnhout:

Huisartsenwachtpost Regio Turnhout
Campus Blairon 410
2300 Turnhout
Tel.014/410.410

website www.wachtpost.be

Tijdens de week kan u voor dringende zaken bij ons in de praktijk terecht. Bij afwezigheid hoort u op het antwoordapparaat dat u zich moet wenden tot de arts van weekwacht. Die kan u bereiken op het wachtdienst 014/410.410. U komt dan terecht bij een Arendonkse arts van wacht die u helpt vanuit zijn eigen praktijk.


Telefonisch contact


Telefonisch advies & resultaten opvragen

Om storende telefoontjes tijdens onze raadplegingen te vermijden, vragen we om voor advies en resultaten steeds te bellen tijdens het daarvoor voorziene moment: tussen 12.00 u en 12.30 u.

Hou het bij korte vragen. Voor een langere besprekingen komt u beter naar de praktijk.

U hebt tijdens de raadpleging, waarschijnlijk reeds ondervonden dat telefoon zeer storend kan zijn. Regel daarom liefst zoveel mogelijk met ons secretariaat.

Attesten & formulieren

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die overeenstemmen met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Uw arts schrijft medicatie voor, steeds voor een tijdspanne tot de volgende consultatie waarop hij controle nodig acht. Tussentijds afhalen van voorschriften is daardoor in principe niet nodig! Het zou overigens het vlot verloop van de raadpleging storen.

Medicatievoorschriften worden niet aan derden meegegeven.

Ons secretariaat

Onze praktijkassistentes Gitte en Micha zijn elke werkdag tussen 8.00 u en 18.00 u aanwezig. U kan bij hen terecht voor het maken van een afspraak, afgeven of afhalen van documenten, attesten, verwijsbrieven, betalingen, enz.

Voorschriften en attesten worden in principe uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging of huisbezoek. Vraag daarom tijdens de raadpleging voldoende voorschriften. Slechts in noodgevallen zullen voorschriften en attesten afgeleverd worden na een telefonische vraag.


WegbeschrijvingGlobaal medisch dossier


Waarom kiezen voor een globaal medisch dossier?

 • Uw medische gegevens worden op één plaats verzameld en bijgehouden
 • U en uw huisarts krijgen hierdoor een volledig beeld van uw gezondheidstoestand
 • Nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen worden vermeden
 • Uitwisseling van gegevens en doorverwijzing naar andere zorgverleners gebeuren vlotter (bijvoorbeeld bij hospitalisatie)

En bovendien krijgt u een hogere tegemoetkoming van uw ziekenfonds. Uw eigen bijdragen (= remgeld) worden met 30 % verminderd.

Deze vermindering geldt voor:

 • De raadplegingen bij de huisartsen van de praktijk welke uw globaal medisch dossier beheert
 • De raadplegingen en huisbezoeken van de huisartsen uit de praktijk welke uw globaal medisch dossier beheert wanneer u 75 jaar of ouder bent
 • De raadplegingen en huisbezoeken van de huisartsen uit de praktijk welke uw globaal medisch dossier wanneer u erkend wordt als "chronisch zieke" en dit ongeacht de leeftijd.

(*) onder huisbezoeken vallen tevens de bezoeken van de huisarts in: de rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T), de rustoorden voor bejaarden (R.O.B.) en de instellingen waar kinderen, bejaarden, herstellenden of mindervaliden verblijven.


Onze visie


Uw huisarts

 • Weet raad bij al uw gezondheidsproblemen
 • Helpt bij de administratie voor allerlei attesten
 • Onderzoekt –wanneer nodig – uw gehele lichaam
 • Schrijft noodzakelijke medicatie voor
 • Verwijst tijdig door naar de geneesheer specialist
 • Begeleidt uw zwangerschap vanaf het prille begin
 • Draagt zorg voor de noodzakelijke vaccinaties
 • Maakt op het juiste ogenblijk een uitstrijkje en een borstonderzoek
 • Adviseert de juiste pilkeuze
 • Snijdt een oppervlakkig gezwelletje vakkundig weg
 • Verzorgt een opgelopen wonde en hecht ze weer toe
 • Werkt samen met de verpleegkundige, diëtist(e), kinesist(e), sociale diensten
 • Steunt steeds, ook in uw laatste levensfase
 • Registreert alle gegevens in een overzichtelijk dossier
 • Schoolt zich regelmatig bij
 • Doet aan wetenschappelijk onderzoek over huisartsgeneeskunde

Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken nuttig is, hierdoor verhogen wij onze beschikbaarheid en delen we onze ervaringen.

Wij werken wel samen met hetzelfde medische dossier, overleggen dagelijks en zorgen zo voor een continuïteit in de zorgverstrekking.